برادول (Broadwell) نسل پنجم پردازنده های اینتل

نسل پنجم پردازنده های اینتل موسوم به برادول در واقع نسخه‌ ای بهبود یافته‌ از پ ... بیشتر بخوانید